Lokalförvaltningens pensionärsförening

en osynlig text

 

Föreningen för alla som pensionerats från Lokalförvaltningen (Göteborgs Stad).

Gäller också dem som pensionerats från tidigare LFF, MedicHus eller Lokalsekretariatet.

Syftet är att ordna sammankomster och utflykter där medlemmarna kan träffas och ha trevligt.

Vill du bli medlem ? Sätt in årets medlemsavgift 300 kr på föreningens bankgiro 829-1718 och ange namn, adress och ev. mejladress.